Austriacki Ośrodek Kultury UAM

Centrum Egzaminacyjne ÖSD

ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań

tel. 61 829 24 24

austruni@amu.edu.pl

AstrUNI

Linki

www.ogl.at
Österreichische Gesellschaft für Literatur

www.austria.org.pl
Austriackie Forum Kultury w Warszawie

www.konsulataustrii.pl
Konsulat Republiki Austrii w Poznaniu

www.oesterreich-bibliotheken.at
portal ośrodków austriackich w Europie

www.austria.info/pl/kontakt
austria.info Sp. z o.o. (b. Austriacki Ośrodek Informacji Turystycznej)

http://germanistyka.amu.edu.pl/
Instytut Filologii Germańskiej UAM

www.onb.ac.at/sammlungen/litarchiv.htm
Österreichisches Literaturarchiv

http://literaturhaus.at/lh/index.html
Literaturhaus Wien