Austriacki Ośrodek Kultury UAM

Centrum Egzaminacyjne ÖSD

ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań

tel. 61 829 24 24

austruni@amu.edu.pl

AstrUNI

O nas

 

Austriacki Ośrodek Kultury – Centrum Egzaminacyjne ÖSD działa od 1990 r. jako jednostka pozawydziałowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, powstała na mocy porozumienia pomiędzy Uniwersytetem a Instytutem Kultury Austriackiej w Warszawie. Jednocześnie stanowi część sieci bibliotek austriackich (Österreich-Bibliotheken) poza granicami Austrii podlegających austriackiemu Ministerstwu Spraw Europejskich i Międzynarodowych. Od samego początku Ośrodek ściśle współpracuje z Instytutem Filologii Germańskiej oraz innymi placówkami o podobnym profilu działalności w kraju i zagranicą, w tym m.in. z Austriackim Forum Kultury w Warszawie czy też z Österreichische Gesellschaft für Literatur     w Wiedniu.

Ośrodek służy społeczności akademickiej, jak również mieszkańcom miasta i regionu. Za cel stawia sobie propagowanie języka i kultury Austrii poprzez działalność kulturalną, dydaktyczną, naukową, wydawniczą i biblioteczną. Organizuje m.in. wykłady, wieczory literackie, wystawy, projekcje filmowe, spektakle teatralne, współorganizuje także germanistyczne konferencje naukowe.

Ważnym momentem w działalności Ośrodka było uzyskanie w 2002 r. w Wiedniu licencji do przeprowadzania egzaminów z języka niemieckiego. Działalność dydaktyczna obejmuje zatem obok kursów języka niemieckiego egzaminy ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom) oraz współpracę z nauczycielami jęz. niemieckiego ze szkół wszelkiego typu z Poznania i województwa.

Bogato wyposażona biblioteka i mediateka Ośrodka służy zarówno studentom wyższych uczelni jak i szerokiej publiczności.